O projekcie

Ekspedycja Orląt to inicjatywa skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z klasami mundurowymi z całej Polski, a w szczególności dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Głównym celem organizacji Ekspedycji Orląt jest zmotywowanie młodzieży do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, a równocześnie umożliwienie im zdobycia dodatkowych umiejętności oraz uprawnień specjalistycznych.

Od 2013 roku obozy "Ekspedycji Orląt" odbywają się w Bielsku - Białej na terenie Jednostki Wojskowej 18 bielskiego batalionu powietrznodesantowego. Projekt "Ekspedycja Orląt" jest dofinansowany z Ministerstwa Obrony Narodowej, dlatego jego uczestnicy ponoszą tylko część opłat związanych z przeprowadzeniem obozu. W tym roku jest to kwota 290 zł.

Ekspedycja Orląt 2016

Ekspedycja Orląt 2015

Ekspedycja Orląt 2014

Ekspedycja Orląt 2013


Patronat medialny